Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa v dňoch 4.-6. apríla 2017 uskutočnil 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov EDAMBA 2017 - „Knowledge and skills for sustainable development: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines“.
19. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDAMBA Na plenárnom rokovaní 19. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a post-doktorandov, ktorá sa konala 11. a 12. apríla2016, EDAMBA 2016 „Open Science & Open Innovation: Opportunities for Economics, Business, Management and Related Disciplines“ vystúpili prestížni spíkri zo zahraničia: Michael Jacobsen, Jacobsen Corporation, co-founder of Enterprise Slovakia – “YOU can help Slovakia – How academia and business can together create innovation”; Axel Kalinowski, London Stock Exchange Group, Manager – Continental Europe – “London: Accessing Global Markets for funding growth”; Will Murrills, manager at Strategy&, part of the PwC network – “Facilitating collaboration between universities and entrepreneurship”.
18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDAMBA
EDAMBA 2014 – Trendy a inovácie v ekonómii a manažmente Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave zorganizovalo 13. – 14. novembra 2014 už 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2014. Na konferencii prezentovalo viac ako 80 študentov doktorandského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov najnovšie poznatky v študijných odboroch ekonómie a manažmentu. Na záver konferencie si z rúk rektora EU v Bratislave prof. Rudolfa Siváka prevzali ocenenia nasledovní účastníci konferencie: Ján Remeta (EUBA), Jana Drutarovská (EUBA), Erica Cristina Balea, Mihai Cristian Dinică (Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko), Michael Trestl (University of Latvia, Lotyšsko), Aaron Haußmann (University of Latvia, Lotyšsko), Dana Pančurová (EUBA), Lucia Jantošová (EUBA) a Mária Braunová (EUBA).
16. ročník EDAMBA 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2013 sa uskutočnil 14. novembra 2013. Na konferencii viac ako 180 účastníkov prezentovalo svoje príspevky v deviatich sekciách. Na záver podujatia si najúspešnejší prevzali ocenenia za najlepší príspevok: Kamila Růžičková (Mendelova univerzita v Brně), Keith Willett (Oklahoma State University, USA), Zoltán Egri (Szent István University, Faculty of Economics, Agricultural and Health Sciences, Hungary), Paula Puškárová (Ekonomická univerzita v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu), Irina Khvostova, Andrei Shulgin, (The National Research University Higher School of Economics, Russia), Mária Šášiková (Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta), Ondrej Dúžik (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky), Branislav Zagoršek (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu), Michal Kravec (Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach) a Dagmar Sageder, (Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov).
Dňa 22. novembra 2012 sa na EU v Bratislave uskutočnil 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2012. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, iných vysokých škôl v SR, ako aj hostia zo zahraničných univerzít (Ruska, Poľska, Rumunska a ďalších). Konferenciu otvoril rektor EU v Bratislave prof. Sivák. Na záver konferencie si účastníci prevzali ocenenia za najlepší príspevok v danej sekcii konferencie EDAMBA 2012.
14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov EDAMBA 2011 sa konal na Ekonomickej univerzite v Bratislave 29. – 30. septembra 2011. Konferenciu, na ktorú prišli aj hostia zo zahraničných univerzít (z Anglicka, Rakúska, Arménska, Ukrajiny, Kazachstanu a ďalších), otvorila prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU doc. Čaplánová a účastníkov privítal rektor EU prof. Sivák. Na záver konferencie si prevzali doktorandi ocenenia Za najlepšiu prácu v medzinárodnej súťaži doktorandských prác EDAMBA 2011.
Ocenenia získali - Ing. Ivan Bzdúšek z OF EU, Ing. Martin Chovanec z NHF EU, Ing. Ladislav Medňanský z OF EU, Dmitry Pinogorsky z Russian Plekhanov Academy of Economics, Ing. Martina Rusnáková z TU v Košiciach, Mgr. Jana Slaninková z PHF EU a Ing. Daniel Žiar z FPM EU.
Medzinárodná vedecká konferencia - doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov sa konala v Mojmírovciach.
FaLang translation system by Faboba